Wettelijke eisen webveilingen

Auction-Experts

Bij het zaken doen op internet zijn een aantal wetten van toepassing.

wetten en regelsWe beperken ons hier tot de richtlijnen van de Europese Unie. Deze kunnen door de verschillende lidstaten op verschillende wijze worden ingevuld. Er zijn in de meeste landen geen speciale wetten die alleen betrekking hebben op internetveilingen.
Welke wetgeving van toepassing is, wordt bepaald door de soort veiling en het koperspubliek (bedrijven of consumenten). Bij veilingen voor bedrijven zijn bestaande wetgeving zoals onder meer het wetboek van Koophandel in de diverse landen van toepassing.
Voor consumenten zijn er met de komst van internet nieuwe regels en wetten opgesteld.

De wetgeving in de meeste landen onderscheid meerdere soorten veilingen zoals:

  1. Executoriale veilingen roerende zaken.
  2. Executoriale veilingen register goederen (onroerend goed, grote schepen, grote vliegtuigen).
  3. Vrijwillige veilingen aan consumenten.
  4. Vrijwillige veilingen aan bedrijven.
  5. Vrijwillige verkopingen van register goederen (onroerend goed, grote schepen, grote vliegtuigen).

Consumenten

consumentenVoor de consumenten zijn een aantal nieuwe richtlijnen en wetten opgesteld en bestaande wetten van toepassing.
We beperken ons tot de belangrijkste regels:

  1. Kopen op afstand/Overeenkomsten op afstand. Deze wetten regelen de koopovereenkomst via o.m. internet. De E.E.C. (Het Europees Consumenten Centrum) heeft op haar website een goede uitleg staan.
  2. Wet bescherming persoonsgegevens.
  3. Ongewenste reclame via e-mail (Anti Spam)
    Bij het ontwikkelen van Auction-Experts is rekening gehouden met de bestaande wet- en regelgeving, bij nieuwe wetten en regels zal de software worden aangepast.

Register goederen

register goederenBij alle andere goederen en diensten kan de koop worden gesloten via de veiling. Register goederen hebben een notariële akte nodig. De veiling kan alleen worden gebruikt d.m.v. het veilingsysteem vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zo de juiste prijs vast te stellen.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact met ons opnemen via +31 (0) 88 1919 000

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.